Runsten U1150, L1941:8743, Älvkarleby 111:1 i Älvkarleby, Uppsala
Foto av Runsten U1150, L1941:8743
Foto av Runsten U1150, L1941:8743
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1 m h, 0,95 m br och 0,1-0,3 m tj (Ö-V), rödgrå granit; Ornerad utan runor. En delvis synlig slinga är ca 7 cm bred. Stenen är del av större sten. Ristningen vetter åt S; stenen är löst uppställd på ett par stenar. Runstenen finns markerad på äldre lantmäteriakt. I Nordisk runstensdatabasen har den nr U 1150. Period/Datering: V,stilgruppering: Pr1 - Pr2. Övrigt: Hårt sliten, tydligen har det aldrig funnits runor utan endast ornamentik. 3 inskrifter.

Under 2021 ombesörjde Upplandsmuseet att stenen, som stått löst, markförankrades.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Älvkarleby socken i Älvkarleby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Allmänning mellan väg och tomtmark.

15 m ÖNÖ vägskäl och 5 m N vägen Östanå-Gårdskär.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Älvkarleby socken eller Älvkarleby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.60763
Longitud: 17.566004
Lämnings-ID: L1941:8743
Riksantikvarieämbetets ID: Älvkarleby 111:1
Sveriges runinskrifter: U1150 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Älvkarleby
Socken: Älvkarleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8743