Runsten U1135, L1944:7103, Dannemora 65:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U1135, L1944:7103
Foto av Runsten U1135, L1944:7103
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Rúnfastr … till minne av …

Visa originaltolkning och runtext

runfast… …(a)-… …-uast · yfitr …

runfast… …(a)-… …-uast · yfitr …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av granit, 0,85 m hög, 0,5 m bred (NV-SÖ) och 0,18 m tjock. Ornamenten är ifyllda med röd oljefärg. Runhöjden är 4-4,5 cm. Stenen är fastsatt med cement i markytan. Inskrift på den mot NÖ vända sidan.

Enligt Upplands runinskrifter låg stenen tidigare som trappsten framför avträdet och flyttades till sin nuvarande plats 1935.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Runfast ... efter ..."

Hittades 1874.
Flyttades 1935.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dannemora socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan.

Ca 12,5 m S 35cg Ö om SV hörnet av bostadshus. Ca 22 m Ö 30cg Nom SÖ hörnet av uthus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Dannemora socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.167642
Longitud: 17.763468
Lämnings-ID: L1944:7103
Riksantikvarieämbetets ID: Dannemora 65:1
Sveriges runinskrifter: U1135 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Dannemora
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7103