Runsten U1129, L1944:5283, Alunda 38:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U1129, L1944:5283
Foto av Runsten U1129, L1944:5283
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þólfr(?) lät resa stenen till minne av , hans bror och ..."

Visa originaltolkning och runtext

[þilfr + lit + risa + stain + at + stibkarl + broþur + sin + uk + sluþ + iku +]

[þilfr + lit + risa + stain + at + stibkarl + broþur + sin + uk + sluþ + iku +]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Plats för försvunnen runsten (U 1129) enl föregående inventering. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alunda socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Alunda socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.058192
Longitud: 18.068529
Lämnings-ID: L1944:5283
Riksantikvarieämbetets ID: Alunda 38:1
Sveriges runinskrifter: U1129 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Alunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5283