Runsten U1128, L1944:5282, Alunda 37:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U1128, L1944:5282
Foto av Runsten U1128, L1944:5282
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

…nfþku × --in · ban-iuu …-nuu ' kþn ' kuunþkt-

…nfþku × --in · ban-iuu …-nuu ' kþn ' kuunþkt-

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,55 m hög, 1,53 m bred (NV-SÖ) och 0,17 m tjock. Runhöjd 8,5 cm.

Enligt Upplands runinskrifter saknar inskriften språklig mening.

Uppmålad 1989.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alunda socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Litet impediment i flack moränmark. Park.
90m söder om kyrkan.
31 m Ö 35cg S om SV hörnet av kyrkogård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Nonsensinskrift.

Vill du se flera runstenar i Alunda socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.059158
Longitud: 18.068394
Lämnings-ID: L1944:5282
Riksantikvarieämbetets ID: Alunda 37:1
Sveriges runinskrifter: U1128 (Upplands runinskrifter)
Plats: Alunda kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit med ljusgröna inslag
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Nonsensinskrift.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Alunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5282