Runsten U1127, L1944:4042, Alunda 37:2 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U1127, L1944:4042
Foto av Runsten U1127, L1944:4042
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Fasti och Jógeirr, de lät resa stenen till minne av sin bror Þróndr.

Visa originaltolkning och runtext

fasti ' ak ' iukiʀ ' þi| |iltu ris| |stin aftiʀ bru(þ) sin ' þurot

fasti ' ak ' iukiʀ ' þi| |iltu ris| |stin aftiʀ bru(þ) sin ' þurot

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,45 m hög, 0,38 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock. Runhöjd 5-6,5 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Faste och Joger de läto resa stenen efter sin broder Trond."

Skyltad.
Uppmålad 1989.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alunda socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Litet impediment i flack moränmark. Park.

4 m Ö 25cg S om 37:1 är 37:2.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Alunda socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.059164
Longitud: 18.068339
Lämnings-ID: L1944:4042
Riksantikvarieämbetets ID: Alunda 37:2
Sveriges runinskrifter: U1127 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Alunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:4042