Runsten U1125, L1939:5710, Tuna 216 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1125, L1939:5710
Foto av Runsten U1125, L1939:5710
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … §B sten(?)

Visa originaltolkning och runtext

§A mwsïeij- §B sïainaz

§A mwsïeij- §B sïainaz

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Urnordisk runsten av granit, U 1125, Krogstastenen. 1,5 m h, 1,3 m br (vid basen) och 0,7 m tj. Triangulärt tvärsnitt. Ristad på 2 sidor; på ÖSÖ sidan är 1 inristad människofigur i adorantställning samt inskriften "mws(t)eij-" i spegelrunor, runhöjd 14 cm. På NNV-sidan är inskriften "s(t)ainaR" i spegelrunor, runhöjd 20 cm.
Omgiven av 4 sekundärt resta stenar på ett avstånd av 1,2-1,6 m. Dessa är belägna i ÖSÖ. NNÖ, VNV och SSV.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I NÖ delen av gravfält.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.030485
Longitud: 18.070684
Lämnings-ID: L1939:5710
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 216
Sveriges runinskrifter: U1125 (Upplands runinskrifter)
Plats: Krogsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp: eventuellt lönnskrift på sid. A lönnrunor
Runtypkategori: schiffer
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Urnordisk
Datering: Ej äldre än mitten av 500-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:5710