Runsten U1124, L1941:1590, Tuna 48:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1124, L1941:1590
Foto av Runsten U1124, L1941:1590
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå gnejs 1,6 m l och 0,5 m br. Ristningen består endast av en dubbel S-formad slinga samt därunder ett rakt streck. Stenen är inmurad i Ö kyrkomurens sockel vid markytan. Runstenen har tidigare varit inmurad i dörren till vapenhuset i kyrkan intill. Den togs fram 1950.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande moränmark. Kyrkbacke.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.019777
Longitud: 18.064931
Lämnings-ID: L1941:1590
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 48:2
Sveriges runinskrifter: U1124 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:1590