Runsten U1123, L1941:1589, Tuna 48:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1123, L1941:1589
Foto av Runsten U1123, L1941:1589
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... ...-ugi lät resa stenen till minne av Oddgeirr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

… […(u)]h[i] · litu ' risa stain ' if[t]iʀ [o](t)k[a]iʀ ' faþur sin

… […(u)]h[i] · litu ' risa stain ' if[t]iʀ [o](t)k[a]iʀ ' faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, röd granit, 1,45 m h, 1,0 m br och 0,3 m tj. (N-S).Runhöjd 7,5 cm. Inskrift åt V. Runhöjden 7,5-9 cm. Ytan nött. Rest på sin nuvarande plats c:a 1950. C:a 45 m SÖ om nr 1 är. 2) Runsten, ljusgrå gnejs 1,6 m l, 0,5 m br. Ristningen består endast av en dubbel S-formad slinga samt därunder ett rakt streck. Stenenär inmurad i Ö kyrkomurens sockel vid markytan. Runstenen har tidigare varit inmurad i dörren till vapenhuset kyrkan intill. Dentogs fram 1950. Stenen var sönderslagen 1594 då Joh Burens undersökte den. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande moränmark. Kyrkbacke.

7 m N stenmurshörn, 9 m S 40cg V, NÖ hörnet av klockstapel.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.020123
Longitud: 18.064338
Lämnings-ID: L1941:1589
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 48:1
Sveriges runinskrifter: U1123 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tuna kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Ödmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:1589