Runsten U1122, L1942:7984, Stavby 36:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1122, L1942:7984
Foto av Runsten U1122, L1942:7984
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sveinn och Sibbi (och) Gunnarr lät resa stenen till minne av Hemkell/Heimkell, deras far. Må Kristus hjälpa HemkellsHeimkells själ."

Visa originaltolkning och runtext

suain auk ' sibi ' gunar ' litu · resa ' sten ' at hemkil faþur sin kirist hialbi ' sial ⁓ emkels

suain auk ' sibi ' gunar ' litu · resa ' sten ' at hemkil faþur sin kirist hialbi ' sial ⁓ emkels

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av grå granit, 2,15 m l, 0,9 m h, inmurad i S långsidans yttervägg. Stavby k:a. Runhöjd 75 mm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stavby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.
Inmurad i södra väggen.
I kyrkvägg (V 10cg N-Ö 10cg S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Pryds av repstav nedtill.

Vill du se flera runstenar i Stavby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.010126
Longitud: 17.966596
Lämnings-ID: L1942:7984
Riksantikvarieämbetets ID: Stavby 36:1
Sveriges runinskrifter: U1122 (Upplands runinskrifter)
Plats: Stavby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Pryds av repstav nedtill.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Stavby
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7984