Runsten U1121, L1940:2417, Skuttunge 321 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1121, L1940:2417
Foto av Runsten U1121, L1940:2417
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Jǫfurr och …

Visa originaltolkning och runtext

… iufur · u… …

… iufur · u… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av, U 1121. Enligt runverket (se dnr 326-03933-2007) flyttades fragmentet från fyndplatsen år 2000, se Skuttunge 322, och ställdes då upp bredvid Skuttunge 62 (U 1118). Den uppmålades 2001.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Står vid U 1118.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Återfanns 1985 i en dikesbro på Örke ägor.

Vill du se flera runstenar i Skuttunge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.011461
Longitud: 17.532067
Lämnings-ID: L1940:2417
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 321
Sveriges runinskrifter: U1121 (Upplands runinskrifter)
Plats: Örke
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Återfanns 1985 i en dikesbro på Örke ägor.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:2417