Runsten U1118, L1942:6985, Skuttunge 62:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1118, L1942:6985
Foto av Runsten U1118, L1942:6985
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ófriðr och Gísl lät hugga stenen till minne av Svartr, deras bror."

Visa originaltolkning och runtext

ufrir · ok kisl · litu · hakua · stain · at su[art] · broþur · sin

ufrir · ok kisl · litu · hakua · stain · at su[art] · broþur · sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,65 m h, 0,95 m br (NNÖ-SSV), 0,35 m tj. På VNV sidan runristningen. Runhöjd ca 5 cm. Enl. uppgift flyttades stenen något vid en vägbreddning omkring 1940. Ej uppmålad, men spår av tidigare uppmålning. Runstenen är något skadad i N och S, (kortsidorna). Enl. Sveriges runinskrifter, bd 9, del 4:2 s 458-460flyttades stenen år 1942 5,5 m åt Ö i samband med vägbreddningen. Den har nr U 1118. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt Ö-sluttande lerdal. Vid landsvägskant omgiven av åkermark.

13 m SÖ om N-hörnet av vägkorsning 4 m Ö 20cg S om landsväg (N 20cg Ö-S 20cg V)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skuttunge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.011486
Longitud: 17.532095
Lämnings-ID: L1942:6985
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 62:1
Sveriges runinskrifter: U1118 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6985