Runsten U1117, L1942:7422, Skuttunge 84:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1117, L1942:7422
Foto av Runsten U1117, L1942:7422
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Bjarnulfr och … deras far. Kolr högg …

Visa originaltolkning och runtext

biarn u- … …k -runka… … …þur sin kul hiuk …

biarn u- … …k -runka… … …þur sin kul hiuk …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,55 m h, 1,40 m br vid basen (Ö 10cg N-V 10cg S) och0,35-0,45 m tj. På S sidan ristningen. Grågranit. Stenens överdelsaknas. Runhöjd 5 cm. Runstenen har nr U 1117 i Sveriges runinskrifter Band 9, del 4:2, Uppland, Wessen & Jansson, s 456 f. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mycket flack moränförhöjning (NÖ-SV), intill flack lerdal. Betadhagmark, som varit åker.

12 m N 10cg Ö om landsväg (Ö 10cg S-V 10cg N) Björklinge-Harbokyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skuttunge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.035359
Longitud: 17.528303
Lämnings-ID: L1942:7422
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 84:1
Sveriges runinskrifter: U1117 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vigle
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit med flagrande vitt ytskikt
Runristare: Kol
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7422