Runsten U1112, L1939:5015, Skuttunge 337 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1112, L1939:5015
Foto av Runsten U1112, L1939:5015
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U 1112, uppgift om möjlig ursprunglig plats. Runstene var skadad på 1600-talet och har tidigt gått förlorad. Ristningen utgörs av ett kors på vilket en fågel sitter; runt korsets nedre arm är en bandflätning lagd. Ingen runinskrift torde ha funnits på stenen.
Enligt Rannsakningarna 1667-84 fanns i "Gräfstad åbacka en sthen påskrifwen.
Detta läge är det västligaste läget av åbackarna enligt storskifteskartan över Gräfsta från år 1771. Åbackarna sträcker sig utmed ån drygt 300 m österut och runstenen bör ha stått någonstans utmed denna sträcka. (Annan inventering 2017, lst dnr 436-3201-17)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skuttunge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.990673
Longitud: 17.541532
Lämnings-ID: L1939:5015
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 337
Sveriges runinskrifter: U1112 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:5015