Runsten U1111, L1942:8439, Skuttunge 31:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1111, L1942:8439
Foto av Runsten U1111, L1942:8439
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Andsvarr och Þorbjörn lät hugga stenen till minne av sin fader; och Steinhildr till minne av sin husbonde Tati/Tatti.

Visa originaltolkning och runtext

ansuar + auk + þorbiarn + lito + hakua + stin + yftiʀ + faþur + sen auk + steniltr + (b)unta sin tata

ansuar + auk + þorbiarn + lito + hakua + stin + yftiʀ + faþur + sen auk + steniltr + (b)unta sin tata

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten granit 2 m h, 1,7 m br vid basen (N-S) och intill 0,65 mtj. På V sidan ristningen. Runhöjd 6 cm. Relativt välbevarad uppmålning. Har nr U 1111 Eln, Skuttinge i Sveriges rininskrifter, 4:2, Vallin-Jonsson s 445 ff. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränimpediment i flack lerdal. Åkerholme.

5 m S 20cg V om åkerkant (Ö 20cg S-N 20cg V) 9 m S 40cg Ö om inskjutet åkerhön.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Pryds av repstav nedtill.

Vill du se flera runstenar i Skuttunge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.984094
Longitud: 17.52836
Lämnings-ID: L1942:8439
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 31:1
Sveriges runinskrifter: U1111 (Upplands runinskrifter)
Plats: Eke
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gudfast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Pryds av repstav nedtill.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8439