Runsten U1110, L1942:7867, Skuttunge 133:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1110, L1942:7867
Foto av Runsten U1110, L1942:7867
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

" lät resa stenen till minne av Guðríkr, hans far/svåger."

Visa originaltolkning och runtext

h[inu]ntr + lit r(i)ta + sten + eftiʀ + kuþrikr [+ suer ' sin ·]

h[inu]ntr + lit r(i)ta + sten + eftiʀ + kuþrikr [+ suer ' sin ·]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält, 50x50 m st (NNÖ-SSV) bestående av ca 9 runda stensättningar, 1 rektangulär stensättning samt 1 runsten. De runda stensättningarna är 4-8 m diam, 0,5-0,25 m h. Övertorvade med enstaka till talrika 0,2-0,4 m st stenar i ytan. Ett par har ställvis/delvis kantkedja 0,1-0,2 m h av 0,2-0,4 m l stenar. En har grop i mitten 1 m diam 0,15 m dj. Tre är skadade av väg, varav en till hälften bortschaktad. Flera är skadade av täkt varav en i NV:e delenär nästan helt borttagen. Runsten i gravfältets mellersta del är1,43 m h, 0,65 m br (N 30cg Ö-S 30cg V) och 0,25 m tj. Ristningenpå ÖSÖ sidan bär spår av uppmålning. Runhöjd 6,5 cm. Något skadad i nedre vänstra hörnet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skuttunge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Småkuperad moränrygg (VNV-ÖSÖ) ovan å. Betad öppen hagmark.

2) 11 m V 30cg N om väg (N 30cg Ö-S 30cg V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Har varit inmurad i en källare.

Vill du se flera runstenar i Skuttunge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.013193
Longitud: 17.427221
Lämnings-ID: L1942:7867
Riksantikvarieämbetets ID: Skuttunge 133:2
Sveriges runinskrifter: U1110 (Upplands runinskrifter)
Plats: Broddbo
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Har varit inmurad i en källare.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skuttunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7867