Runsten U1107, L1944:9524, Bälinge 338:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1107, L1944:9524
Foto av Runsten U1107, L1944:9524
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gillaug lät resa stenen till minne av sin son Fastarr. Skaldi lät ordna landmärket väl, och Þórðr och Ádís (gjorde det?)."

Visa originaltolkning och runtext

gilok lit + r[it]a + sten eftiʀ + sun sen + fastar + skalti ⁓ lit ' sysla (m)erki ' uel ⁓ ok ⁓ þorþr ' ok ' aþis [+]

gilok lit + r[it]a + sten eftiʀ + sun sen + fastar + skalti ⁓ lit ' sysla (m)erki ' uel ⁓ ok ⁓ þorþr ' ok ' aþis [+]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,4 m hög, 1,3 m bred (N-S) 0,5-0,6 m tjock. Ristningen mot Ö. Runhöjden 7-8 cm. Avsmalnande uppåt.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gillög lät uppresa stenen efter sin son Fastar. Skalde lät ordna minnesmärket väl, och Tord och Ådis (?)."

Höjdes och restes 1948.
Uppmålad 2000.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lermark intill åravin. Hagmark mellan tomtmarker.

2 m SV om liten körväg (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.938057
Longitud: 17.495051
Lämnings-ID: L1944:9524
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 338:1
Sveriges runinskrifter: U1107 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9524