Runsten U1100, L1944:8469, Bälinge 302:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1100, L1944:8469
Foto av Runsten U1100, L1944:8469
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Þorgeirr/Þorgerðr beordrade Œpir att hugga runorna.

Visa originaltolkning och runtext

…(a) þorkir · baþ · ybiʀ rista r-…

…(a) þorkir · baþ · ybiʀ rista r-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, ca 1,0-1,2 m hög, ca 1,0-1,2 m bred (VNV-ÖSÖ) och 0,45 m tjock. Ristningen mot SSV. Runradens höjd 11-13 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... Torger bad Öpir rista runorna."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Dikesren.

2 m NNÖ väg (VNV-ÖSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.927804
Longitud: 17.528011
Lämnings-ID: L1944:8469
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 302:1
Sveriges runinskrifter: U1100 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8469