Runsten U1098, L1944:9532, Bälinge 301:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1098, L1944:9532
Foto av Runsten U1098, L1944:9532
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Jǫfurfríðr … …-fastr lät resa denna sten §B till minne av Fastulfr, deras gode far."

Visa originaltolkning och runtext

§A [× iafurfriþ… … …fast ×] litu × rai(s)[a × stan + þina §B iftʀ × fastulf × fa]þur × s[in × kuþan ×]

§A [× iafurfriþ… … …fast ×] litu × rai(s)[a × stan + þina §B iftʀ × fastulf × fa]þur × s[in × kuþan ×]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fragment av runsten, (övre del), gråsten, ca 0,75 m lång, 0,65 m bred och 0,5 m tjock. Den ligger på marken. Ristningen vetter uppåt, runhöjd ca 8 cm. Enligt Upplands runinskrifter hade runstenen ristning på två sidor.

Enligt Upplands runinskrifter skall hela inskriften ha varit:"Jovurfrid ... -fast läto resa denna sten efter Fastulv, sin gode fader." Nu endast fragment kvar.
Stenens markförankring stärkt 2020.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

Ca 1,5 m V 30cg S om nr 301:1 är 301:2.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.927444
Longitud: 17.528541
Lämnings-ID: L1944:9532
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 301:2
Sveriges runinskrifter: U1098 (Upplands runinskrifter)
Plats: Sundbro
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9532