Runsten U1097, L1944:9580, Bälinge 301:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1097, L1944:9580
Foto av Runsten U1097, L1944:9580
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Harðsteinn och Ingileif och Þórunnr hade uppfostrat ... och Holmfríðr(?) till minne av Agmundr, hennes husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

arþsten + ok + ikilef + þoruþr + [litu × ri]… … (u)k ' ulfr[iþ] ' iftiʀ ' [i]hmuntr · b[onta] si[n]

arþsten + ok + ikilef + þoruþr + [litu × ri]… … (u)k ' ulfr[iþ] ' iftiʀ ' [i]hmuntr · b[onta] si[n]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, ca 1,55 m hög, 1,2 m bred (Ö-V) avsmalnande mot toppen och ca 0,5 m tjock. Ristningen mot N. Runradens höjd ca 5-6 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Hårdsten och Ingelev och Torunn läto resa ... och Holmfrid efter Agmund, sin man."

Restes 1928.
Uppmålad 1992.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

1,5 m S väg (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.92749
Longitud: 17.528681
Lämnings-ID: L1944:9580
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 301:1
Sveriges runinskrifter: U1097 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9580