Runsten U1096, L1939:5670, Bälinge 518 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1096, L1939:5670
Foto av Runsten U1096, L1939:5670
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnelfr lät resa stenen till minne av Ásbjörn och till minne av Göta, hennes söner.

Visa originaltolkning och runtext

gunilfr ' lit ' raisa ' stain ' eftiʀ asbiarn ' uk ' at ' kuta ' suni ' sina

gunilfr ' lit ' raisa ' stain ' eftiʀ asbiarn ' uk ' at ' kuta ' suni ' sina

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1096, grå granit med bruna fläckar där ytskiktet flagnat av. Ytan är i stort sett jämn och linjerna djupa. 1,5 m h, 0,99 m br (nertill) Inskrift »Gunnälv lät resa stenen efter Åsbjörn och efter Gute, sina söner.» gunilfr > lit > raisa > stain < eftiR asbiarn < uk < a t > kuta > suni > sin Belägen på åker ca 3 m från runsten U 1095.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark, N kanten.

Omedelbart N om runstenen är ett gravfält.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.940185
Longitud: 17.548185
Lämnings-ID: L1939:5670
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 518
Sveriges runinskrifter: U1096 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Ej synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:5670