Runsten U1093, L1944:8661, Bälinge 52:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1093, L1944:8661
Foto av Runsten U1093, L1944:8661
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fullugi och Ásgunnr, detta gifta par lät hugga stenen till minne av sig själva medan de båda levde. Må Gud hjälpa (deras) andar."

Visa originaltolkning

fuluhi : uk : askun : þaun : hion : litu : hak…a : stain : eftiʀ : sik : kuik : baþi kuþ hialbi ant

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runblock, granit, 1,7x1,7 m (N-S) 1,8 m hög. På SSV sidan ristningen. Intill och VNV om runstenen ligger ett stenblock, 1,5 m stort, som tyckes ha tillhört samma stenblock, där runorna finns. Omedelbart V om detta runsensblock ligger ett 10-tal stenblock, 1,5-2,5 m stora. 0,5 m ÖSÖ om 52:1 är en metallskylt rest med texten:
"NYVLA TINGSKÄLLAN Bälinge socken Upplands runinskrifter 1093
RUNBLOCK med inskrift från 1000-talet e kr
Fulluge och Åsgunn dessa makar,
lät hugga stenen efter sig båda,
medan de levde. Gud hjälpe anden.
BÄLINGE HEMBYGDSFÖRENING RIKSANTIKVARIEÄMBETET."

Skylt 1976.
Uppmålad 1976.
Uppmålad 1999.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsat och svag V-sluttning mot bäck. Åkerholme.

11 m N om åkerhörn, 6-7 m V om sämre åkerväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Prydd av en repstav nedtill.

Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.959238
Longitud: 17.529584
Lämnings-ID: L1944:8661
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 52:1
Sveriges runinskrifter: U1093 (Upplands runinskrifter)
Plats: Nyvla, Tingstukällan
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit med röda strimmor
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Prydd av en repstav nedtill.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8661