Runsten U1089, L1944:9048, Bälinge 313:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1089, L1944:9048
Foto av Runsten U1089, L1944:9048
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Vígi lät resa stenen till minne av Ingjaldr, hans fader. Jǫfurfast."

Visa originaltolkning och runtext

uihi ' lit raisa stain eftiʀ inkialt ' faþur ' sin iufurfas[t ']

uihi ' lit raisa stain eftiʀ inkialt ' faþur ' sin iufurfas[t ']

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 1,7 m hög, 1,4 m bred (toppen avsmalnande) (NÖ-VS) och 0,45 m tj. Ristningen mot SÖ. Runhöjden ca 8 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften: "Vige lät resa stenen efter Ingjald, sin fader. Jovurfast."

Uppmålad 1999.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsatser på svag moränsluttning åt SV. Hagmark mellan tomtmark och åkermark. Delvis igenväxande.

I S intill landsvägen som utgör gravfältets SÖ gräns.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Prydd med repstav nedtill.

Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.931235
Longitud: 17.587326
Lämnings-ID: L1944:9048
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 313:2
Sveriges runinskrifter: U1089 (Upplands runinskrifter)
Plats: Marsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Prydd med repstav nedtill.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9048