Runsten U1084, L1944:9041, Bälinge 114:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1084, L1944:9041
Foto av Runsten U1084, L1944:9041
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ábjörn och Ingjaldr och Hemingr lät resa stenen till minne av Björn, deras fader.

Visa originaltolkning och runtext

abiarn ' uk ' inkialtr ' uk ' eminkr ' litu ' rita ' stain ' iftiʀ ['] biarn ' faþr ' sin '

abiarn ' uk ' inkialtr ' uk ' eminkr ' litu ' rita ' stain ' iftiʀ ['] biarn ' faþr ' sin '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,55 m hög, 1,05 m bred, Ö 15cg S-V 15cg N, 0,5 m tjock. På S-sidan ristningen. Ristningens höjd ca 0,06 m. Stenen smalnar av uppåt. Ristningsytan är tämligen mossbelupen och svår att tyda.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Åbjörn och Ingjald och Häming läto resa stenen efter Björn, sin fader."

Målad och riktad 1992.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lermark. Dikesren mellan körväg och åker.

Intill och S åkerkant (Ö-V). 1 m N körväg (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.945571
Longitud: 17.564455
Lämnings-ID: L1944:9041
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 114:1
Sveriges runinskrifter: U1084 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9041