Runsten U1077, L1944:8845, Bälinge 390:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1077, L1944:8845
Foto av Runsten U1077, L1944:8845
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… till minne av Refr/Reifr. Han …

Visa originaltolkning och runtext

… …-tiʀ : ref : nha bi-kumr : þoʀna…

… …-tiʀ : ref : nha bi-kumr : þoʀna…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1979 års inv: Runsten, del av, 1,4 m lång och 1,0 m hög (VNV-ÖSÖ). Avsmalnande åt VNV. Inlagd i undre delen av kyrkogårdsmuren. Den ristade sidan vetter utåt (SSV). Runhöjd 6-7 cm. Av runstenen syntes tidigare endast den översta biten, men resten har framtagits i samband med restaurering av muren. Ändring Dnr 3625/77

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Intill P-plats.

Bälinge kyrka, 2,5 m VNV bogårdsmurens SV hörn, utsidan av murens S länga.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.94596
Longitud: 17.528468
Lämnings-ID: L1944:8845
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 390:1
Sveriges runinskrifter: U1077 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8845