Runsten U1070, L1941:8546, Åkerby 4:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1070, L1941:8546
Foto av Runsten U1070, L1941:8546
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

" och Gamall lät resa stenen till minne av Þórðr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

tatr ' auk ' kamal ' litu ' rita ' sti[n ' ifti]ʀ ' þorþ ' faþur sin

tatr ' auk ' kamal ' litu ' rita ' sti[n ' ifti]ʀ ' þorþ ' faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, ca 1,9 m h, 1,15 m br (NV-SÖ) (mot toppen avsmalnande) och ca 0,45 m tj. Ristningen vetter åt SV. Runhöjd ca 7,5cm. Den lutar något åt SV.Utgår! Nu del av nr 6. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lermark. Åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.935421
Longitud: 17.467558
Lämnings-ID: L1941:8546
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 4:1
Sveriges runinskrifter: U1070 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8546