Runsten U1069, L1941:8462, Åkerby 23:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1069, L1941:8462
Foto av Runsten U1069, L1941:8462
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ígulfastr/Hjalmfastr lät resa stenen till minne av sin son Ási; och Ernsteinn till minne av ...

Visa originaltolkning och runtext

iolfast + lit + rita + sten + yftiʀ + son sin + asa + auk + ersten + yftir rul(u)r

iolfast + lit + rita + sten + yftiʀ + son sin + asa + auk + ersten + yftir rul(u)r

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit 1,95 m h, 0,75 m br (Ö-V) och 0,5 m tj, mot toppen avsmalnande (såväg bredd ? tjocklek). Ristningen vetter åt S. Runhöjd 6-7,5 cm. Ej uppmålad. Något lutade mot N. Se bild iboken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant intill tomt.

2 m N väg (Ö-V)-

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.926302
Longitud: 17.487982
Lämnings-ID: L1941:8462
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 23:1
Sveriges runinskrifter: U1069 (Upplands runinskrifter)
Plats: Berga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8462