Runsten U1068, L1940:2402, Åkerby 42 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1068, L1940:2402
Foto av Runsten U1068, L1940:2402
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… stenen huggen till minne av Ingvarr, far … hennes/hans husbonde.

Visa originaltolkning och runtext

… ' hagua ' stain ' at ' i-kuar ' faþ… … …anta ' (s)in

… ' hagua ' stain ' at ' i-kuar ' faþ… … …anta ' (s)in

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1068.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Ö bogårdsmuren. Enligt Upplands runinskrifter 17 m N om murens SÖ hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.923455
Longitud: 17.496755
Lämnings-ID: L1940:2402
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 42
Sveriges runinskrifter: U1068 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:2402