Runsten U1067, L1941:8973, Åkerby 28:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1067, L1941:8973
Foto av Runsten U1067, L1941:8973
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Óðalfríðr/Óðalfreðr reste dessa stenar till minne av Styrr, hennes/hans far. Må Gud hjälpa deras andar. Brandr skar runorna.

Visa originaltolkning och runtext

⁑ (u)talfriþʀ : raisti · staina + þisa a-tʀ · styr · faþur : sin · (k)…þ hilbi · ant þira bratr hiuk run-ʀ

⁑ (u)talfriþʀ : raisti · staina + þisa a-tʀ · styr · faþur : sin · (k)…þ hilbi · ant þira bratr hiuk run-ʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1067, granit ca 2,4 m h, 0,8 m br (Ö-V) och 0,6 m tj. Ristningen mot S. Runhöjden ca 5-10 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lermark. Kyrkogård.

1 m S om S tornväggen på Åkerby kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.92362
Longitud: 17.496147
Lämnings-ID: L1941:8973
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 28:1
Sveriges runinskrifter: U1067 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8973