Runsten U1066, L1941:8914, Åkerby 28:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1066, L1941:8914
Foto av Runsten U1066, L1941:8914
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Bjǫrn och Þorkell, de reste alla dessa monument ..."

Visa originaltolkning och runtext

: biurn : auk :: þurkil : þiʀ : ris(t)u + kumbl : þisi : al : iʀu :: kiþbi- : a :

: biurn : auk :: þurkil : þiʀ : ris(t)u + kumbl : þisi : al : iʀu :: kiþbi- : a :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1066, granit ca 1,75 m h, 0,7 m br (Ö-V) och 0,45 m tj. Ristningen mot S! Runhöjden ca 6-12 cm. Se bild i boken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lermark. Kyrkogård.

1 m S om S tornväggen på Åkerby kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.923622
Longitud: 17.496117
Lämnings-ID: L1941:8914
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 28:2
Sveriges runinskrifter: U1066 (Upplands runinskrifter)
Plats: Åkerby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare: Brand
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8914