Runsten U1065, L1941:6242, Viksta 108:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1065, L1941:6242
Foto av Runsten U1065, L1941:6242
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Rúnviðr lät resa stenen till minne av Sveinn, hans far ... Jǫfurr och Foks lät resa stenen till minne av sin far Kári."

Visa originaltolkning och runtext

runuiþr ' lit risa ' sin yftʀ ' suain ' faþur sin …in k(l)s-i iufur ' ok ' fuks ' litu risa stin yftiʀ faþur sin kara

runuiþr ' lit risa ' sin yftʀ ' suain ' faþur sin …in k(l)s-i iufur ' ok ' fuks ' litu risa stin yftiʀ faþur sin kara

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit 1,9 m h, 0,8 m br (V-Ö) och 0,5 m tj. Stenens genomskärning är trekantig, de båda N sidorna är 0,75 m br. Runornas höjd är 5-6 cm. Ristningen vetter mot S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viksta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg och plan svagt S-sluttande moränmark. Hagmark, lövträd och buskvegetation.

37 m Ö 10cg S om vägskäl, 10 m V 15cg S om uthus, SV hörnet.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Viksta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.073122
Longitud: 17.622583
Lämnings-ID: L1941:6242
Riksantikvarieämbetets ID: Viksta 108:1
Sveriges runinskrifter: U1065 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rångsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå grovkornig granit
Runristare: Ingulv
Runtyp: De två sista är vändrunor vändrunor
Runtypkategori: stil
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Viksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6242