Runsten U1063, L1941:6395, Viksta 315:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1063, L1941:6395
Foto av Runsten U1063, L1941:6395
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Stynfríðr/Steinfríðr och Holmfríðr lät resa upp stenen till minne av … deras far … Jǫrundr(?) Œpir ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

st[yn]friþ ' (a)u(k) ' hulmfriþ : litu : raisa : stain : eftiʀ : (þ)… …(a)þur ' sin · --… …[runir] ybiʀ risti runa

st[yn]friþ ' (a)u(k) ' hulmfriþ : litu : raisa : stain : eftiʀ : (þ)… …(a)þur ' sin · --… …[runir] ybiʀ risti runa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viksta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Viksta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.155346
Longitud: 17.491953
Lämnings-ID: L1941:6395
Riksantikvarieämbetets ID: Viksta 315:1
Sveriges runinskrifter: U1063 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Viksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6395