Runsten U1062, L1941:6023, Viksta 303:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1062, L1941:6023
Foto av Runsten U1062, L1941:6023
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gangulfr(?) och Beinviðr lät resa stenen till minne av Auðbjǫrn, deras son."

Visa originaltolkning och runtext

kakulfr ' ok benuiþr ' litu ' rita ' sten ' iftʀ ooþbiarn ' sun in

kakulfr ' ok benuiþr ' litu ' rita ' sten ' iftʀ ooþbiarn ' sun in

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av grå granit, 1,5 m h, 1,2-1,4 m br (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m tj. Ristning mot SV. Runhöjden 0,05-0,06 m. Stenen är uppmålad och står i ett gjutet cementfundament, 1,5x1,5 m st och 0,05 mh. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viksta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag SV-sluttning av flack, bred rullstensås (NV-SÖ). Skogsmark,tallskog intill landsväg.

7,5 m N 40cg Ö om landsväg (V 40cg N-Ö 40cg S), 49 m V 40cg N omN hörnet av mötet landsväg-mindre grusväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Viksta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.112454
Longitud: 17.526989
Lämnings-ID: L1941:6023
Riksantikvarieämbetets ID: Viksta 303:1
Sveriges runinskrifter: U1062 (Upplands runinskrifter)
Plats: Dalboda, Heden
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare: Ingulv
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Viksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6023