Runsten U106, L2017:658, Ed 57:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten U106, L2017:658
Foto av Runsten U106, L2017:658
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gunnarr och Sveinn reste stenen till minne av Tunna/Tonna, (deras) mamma..."

Visa originaltolkning och runtext

…(u)n[ar] × auk × suain × raistu × st^ain × at × ton(u) × moþur …

…(u)n[ar] × auk × suain × raistu × st^ain × at × ton(u) × moþur …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 1 m hög, 0,55 m bred och 0,35 m tjock. Drakslinga med runor. Runorna 6-7 cm höga, 0,5-0,8 cm breda och ca 0,5 cm djupa. Ristningen vänd åt V. Uppställningsplatsen är sekundär. T

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnar och Sven reste stenen efter Tona, (sin) moder."

Påträffad 1926.
Lagad (två mindre bitar saknas) 1969.
Lagad (den mindre biten utan runor återfunnen och fastsatt) 1971.
Uppmålad 1971.
Skyltad 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård

15 m Ö om grindarna till prästgården och i V kanten av rundad gräsmatta

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.512667
Longitud: 17.8865
Lämnings-ID: L2017:658
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 57:1
Sveriges runinskrifter: U106 (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:658