Runsten U1058, L1944:3075, Björklinge 109:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1058, L1944:3075
Foto av Runsten U1058, L1944:3075
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kagr(?)/Gagr(?) och Hugi ristade runorna …

Visa originaltolkning och runtext

[kahu ok uhi · ristu runa… …]

[kahu ok uhi · ristu runa… …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 1058, plats för. Runstenen har enligt skriftlig äldre uppgift varit ca 1,75 m h och 1,15 m br. Stenen har varit kluven uppifrån och nedåt, och ungefär 1/3 saknades på högra sidan. Inskrift enligt. Peringskiöld (Bautil 529): "(Kahu) och (uhi) ristade runorna...". Omtalas första gången i kyrkoherden Ericus Hofvenius förteckning över "Gambla monumenter och Antiquteter" i Björklinge socken 1667: "Ähr Een Stor Rund steen mitt för Sandbroo Porten (?) ...."Enligt J. Peringshiölds Monument "på Sanbro gårds backe finnes också en gammal uthritader sten...." Belägenheten av "Sandbo Porten" resp "Sanbro gårds backe" kunde vid rev 1979 ej med säkerhet beläggas. Den markerade platsen på fotokartan är endast en ungefärlig angivelse av platsen. U 1058, Upplands ruinskrifter.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.013962
Longitud: 17.57791
Lämnings-ID: L1944:3075
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 109:1
Sveriges runinskrifter: U1058 (Upplands runinskrifter)
Plats: Sandbro
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Huge
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3075