Runsten U1057, L1944:3013, Björklinge 71:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1057, L1944:3013
Foto av Runsten U1057, L1944:3013
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… stenarna som rests till minne av hans/Seinn.

Visa originaltolkning och runtext

si(b)… … …-sa ' stino yftiʀ ' sen

si(b)… … …-sa ' stino yftiʀ ' sen

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,15 m hög, 0,95 m bred (Ö 35cg S-V 35cg N), 0,35 m tjock. På SSV sidan ristningen. Uppmålad. Runhöjd 6-8 cm. Fastgjuten i cementfundament. Intill och SSÖ om runstenen en moränkulle, 35 m diam, 3 m hög. Se även nr 159.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... resa stenen till minne av ..."

Restes 1951.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV sluttning av liten moränkulle, invid flack lerdal. Igenväxande betesmark.

27 m N 40cg Ö om åkerhörn. 17 m Ö om åkerkant (N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.004097
Longitud: 17.578937
Lämnings-ID: L1944:3013
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 71:1
Sveriges runinskrifter: U1057 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3013