Runsten U1054, L1944:5447, Björklinge 11:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1054, L1944:5447
Foto av Runsten U1054, L1944:5447
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Guðfastr skär(?) … far …

Visa originaltolkning och runtext

…oias… … …þfastr hi… […skatnik faþur -…]

…oias… … …þfastr hi… […skatnik faþur -…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2 m hög, 1,5 m bred (N 30cg Ö-S 30cg V), 0,7 m tjock. Ristningen på SÖ sidan.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... Gudfast högg (?) ... fader ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack, ställvis lätt småkuperad moränmark. Betad hagmark.

15 m V om hörn på öppen betesmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.999836
Longitud: 17.558992
Lämnings-ID: L1944:5447
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 11:2
Sveriges runinskrifter: U1054 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5447