Runsten U1053, L1944:2343, Björklinge 79:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1053, L1944:2343
Foto av Runsten U1053, L1944:2343
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ketill och Ingileif, de lät göra landmärket till minne av Kolr(?), deras son och Ketilmundr.

Visa originaltolkning och runtext

[katl · ok iku]lef þaon ltu kea mrki iftʀ kul sun si[n (o)k · ketilmun]

[katl · ok iku]lef þaon ltu kea mrki iftʀ kul sun si[n (o)k · ketilmun]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, 1,2 m hög, 1 m bred vid basen (Ö 30cg N-V 30cg S), 0,3-0,4 m tjock. På NNV sidan ristingen. Runhöjd, 5-6 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Kättil och Ingelev de läto göra minnesmärket till minne av Kol, sin son, och Kättilmund."

Fastgjuten vid sockel och rest 1951.
Uppmålad 1998.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägren invid bro över å. I granhäck, mellan väg och tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.039273
Longitud: 17.479663
Lämnings-ID: L1944:2343
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 79:1
Sveriges runinskrifter: U1053 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2343