Runsten U1051, L1944:6221, Björklinge 27:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1051, L1944:6221
Foto av Runsten U1051, L1944:6221
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fastulfr lät resa stenen till minne av sin svärfar och Jófast till minne av Vígmundr, hennes far."

Visa originaltolkning och runtext

fastulfr ' lit ' rita stan etʀ ' suar sin ' ok ' iofast ' eftʀ ' uihmt ' faþu sen

fastulfr ' lit ' rita stan etʀ ' suar sin ' ok ' iofast ' eftʀ ' uihmt ' faþu sen

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 0,85 m hög, 1 m bred (Ö 20cg N-V 20cg S), intill 0,25 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 0,05-0,06 m. Enligt J D Eriksson har stenen tidigare stått vid kroggrinden.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fastulv lät uppresa stenen till minne av sin svärfader, och Jofast till minne av Vigmund, sin fader."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S kanten av liten moränkulle. Igenväxande parkmark.

14 m N 10cg V om NÖ hörnet på bostads-/kontorshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026001
Longitud: 17.549618
Lämnings-ID: L1944:6221
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 27:1
Sveriges runinskrifter: U1051 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6221