Runsten U1048, L1944:6238, Björklinge 25:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1048, L1944:6238
Foto av Runsten U1048, L1944:6238
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gillaug lät hugga (stenen) till minne av Jǫrundr, hennes son. (Han) dog i Hedeby."

Visa originaltolkning och runtext

kilauk ' lit ' hakua ' at ' i(o)rut · sun sin ' (t)o ' i haiþaby

kilauk ' lit ' hakua ' at ' i(o)rut · sun sin ' (t)o ' i haiþaby

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödgrå granit, 1,3 m hög, 1,1 m bred (Ö 20cg S-V 20cg N), 0,2-0,35 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 0,05-0,07 m. Stenenhar hittats under sakristigolvet.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gillög lät hugga till minne av Jorund, sin son, som dog i Hedeby."

Uppmålad 1977.
Uppmålad 2008.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

1) 10 m V 10cg N om SÖ kyrkotornets SV hörn, 1,5 m S om kyrkväggen. S-sluttning av rullstensås (N-S) mot flack lerdal.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Degenererad ornamentik.

Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026953
Longitud: 17.55158
Lämnings-ID: L1944:6238
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 25:1
Sveriges runinskrifter: U1048 (Upplands runinskrifter)
Plats: Björklinge kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Mörk granit med ljusrött ytskikt
Runristare: Samma som gjort U 1050 och 1060
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering: Slutet av 1000-talet – början av 1100-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Degenererad ornamentik.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6238