Runsten U1047, L1944:6169, Björklinge 25:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1047, L1944:6169
Foto av Runsten U1047, L1944:6169
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Eygeirr och Ketilbjörn och Gísl(?) och Ígull lät resa stenen till minne av Eybjǫrn, deras fader."

Visa originaltolkning och runtext

ayka-ʀ ' auk ' kitilbiarn ' auk ' keisl ' auk ' ihul ' litu ' rita sten ' eftiʀ hybiarn faþ ' sin '

ayka-ʀ ' auk ' kitilbiarn ' auk ' keisl ' auk ' ihul ' litu ' rita sten ' eftiʀ hybiarn faþ ' sin '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödgrå granit, 1,55 m hög, 0,9 m bred (Ö 15cg S-V 15cg N), 0,2 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 0,060-0,065 m. Stenen har hittats vid rivningen av kyrkogårdsmuren 1865.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Öger och Kättilbjörn och Gisl och Igul läto uppresa stenen till minne av Öbjörn, sin fader."

Uppmålad 1977.
Uppmålad 2008.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

5 m V 20cg N om nr 25:1 är 25:2.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026872
Longitud: 17.552662
Lämnings-ID: L1944:6169
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 25:2
Sveriges runinskrifter: U1047 (Upplands runinskrifter)
Plats: Björklinge kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd grovkornig gnejsgranit
Runristare: Likbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6169