Runsten U1045, L1944:6236, Björklinge 25:4 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1045, L1944:6236
Foto av Runsten U1045, L1944:6236
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Bjarnhǫfði lät hugga stenen till minne av Bjarnhǫfði, hans far ..."

Visa originaltolkning och runtext

' biarnaffþi ' lit ' hakua ' stain ' at ' biarnafþa ' faþur ' sin -ak-- ' s…- ' at '

' biarnaffþi ' lit ' hakua ' stain ' at ' biarnafþa ' faþur ' sin -ak-- ' s…- ' at '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,3 m hög, 1,05 m bred (Ö 15cg S-V 15cgN), 0,5-0,55 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 0,07-0,08 m.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björnhövde lät hugga stenen till minne av Björnhövde, sin fader ..."

Flyttad 1920.
Uppmålad 1977.
Uppmålad 2008.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

4 m Ö 15cg S om 25:3 är 25:4.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026875
Longitud: 17.552503
Lämnings-ID: L1944:6236
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 25:4
Sveriges runinskrifter: U1045 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6236