Runsten U1043, L1942:9447, Tensta 111:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1043, L1942:9447
Foto av Runsten U1043, L1942:9447
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ulfr och Guðfastr och Guðmundr, de lät resa denna sten till minne av Ófeigr, deras fader. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

u[lfr ·] auk ' kuþfastr ' auk| |kuþ[muntr ' þ-… …it]u rita stin þino ' aftiʀ ufih ' fa[þ]ur s(i)n ' kuþ hinlbi ont (h)-ns

u[lfr ·] auk ' kuþfastr ' auk| |kuþ[muntr ' þ-… …it]u rita stin þino ' aftiʀ ufih ' fa[þ]ur s(i)n ' kuþ hinlbi ont (h)-ns

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av rödgranit, 1,6 m br (NÖ-SV) 1,65 m h och 0,4 m tj. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Röda färgfragment kan iakttagas i ristningen. Över SÖ kanten skadad. Lagad i mellersta partiet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Blockrik moränmark. Tomtmark.

17 m N 45cg Ö om vägkorsning 6 m NV om väg (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026872
Longitud: 17.552662
Lämnings-ID: L1942:9447
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 111:1
Sveriges runinskrifter: U1043 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9447