Runsten U1041, L1942:8946, Tensta 42:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1041, L1942:8946
Foto av Runsten U1041, L1942:8946
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Hagbarðr och Ingigerðr lät resa stenarna till minne av sin far Rúnfastr och till minne av Rúna, deras mor. Ingulfr ristade runorna. Hagbarðr gjorde bron."

Visa originaltolkning

iahbaþr ' ok ' inkikieþr ' litu ' rita sena iftʀ faþur sin ' runfastr ' ok ' iftʀ ' runu ' moþur sena ' ikulfr ' risti runi ahbaþr kiaþi bro ·

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av grå granit, 1,6 m h, 0,75 m br (Ö 30cg N-V 30cg S) och 0,45 m tj. Inskrift på den SÖ sidan. Runhöjd 40 mm.
Text: Hagbaard och Ingegärd lät resa stenarna efter sin far Runfast och efter Runa, sin mor. Ingulv ristade runor. Hagbaard gjorde bro.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg moränsluttning mot S, utskjutande i åker. Hagmark.

12 m Ö 40cg N om åkerhörn, 4 m N om åkerkant (Ö-V) (Revideringsinventeringen 1978).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.063482
Longitud: 17.662198
Lämnings-ID: L1942:8946
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 42:1
Sveriges runinskrifter: U1041 (Upplands runinskrifter)
Plats: Golvasta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ingulv
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8946