Runsten U1039, L1942:9613, Tensta 70:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1039, L1942:9613
Foto av Runsten U1039, L1942:9613
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Stóðbjǫrn(?) och Eysteinn reste stenen till minne av sin far Gulli Myskja. Må Kristus lindra hans själ.

Visa originaltolkning och runtext

§A sthotbiarn ' auk istain ' (r)itu siin ' yftiʀ ' fnþur sin kula ' mesku ' g|i|r|i| |g|i|r|istr [li](t)in · sahlu hos §B kiulin ' ristiʀ ' runo ' þas ' kitiluha ' hit ' kuino ' has ' auk ' uielf/uielf^r

§A sthotbiarn ' auk istain ' (r)itu siin ' yftiʀ ' fnþur sin kula ' mesku ' g|i|r|i| |g|i|r|istr [li](t)in · sahlu hos §B kiulin ' ristiʀ ' runo ' þas ' kitiluha ' hit ' kuino ' has ' auk ' uielf/uielf^r

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av rödgrå granit, 2,2 m h, 1,05 m br (N-S) oh 0,45 m tj. Ristning mot V och mot S. Runhöjd 0,08 m h. Något skadad i övreNV hörnet. För övrigt väl bibehållen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Öppen hagmark beväxt med en- och nyponbuskar.

1 m Ö om åkerkant (N-S). 5 m N om åkerhörn oh 31 m S om ägogräns.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.037836
Longitud: 17.653029
Lämnings-ID: L1942:9613
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 70:1
Sveriges runinskrifter: U1039 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bräcksta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit med ljusröd skiftning
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9613