Runsten U1035, L1942:8611, Tensta 90:3 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1035, L1942:8611
Foto av Runsten U1035, L1942:8611
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... och ... lät resa denna sten till minne av Kvígr, deras far; Sigríðr till minne av sin husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

…kiat auk … …u rita stin þina| |aftiʀ kuih faþur sin si(k)[r]iþr at buanta si…

…kiat auk … …u rita stin þina| |aftiʀ kuih faþur sin si(k)[r]iþr at buanta si…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, av rödgranit, 1,9 m h, 1,5 m br (Ö-V) och 0,35 m tj.Inskrift mot S. Runhöjd 0,7 m. Den övre delen är något skadad. Runstenen är avslagen i 2 delar, men sammanfogad med cement och 1järnkrampa. 35 m S 40cg Ö om 1 är. 2) Runsten, gråröd granit 1,55m h, 1,45 m br (Ö-V) och 0,3 m tj. Inskrift mot S. Runhöjden är0,055-0,105 m. Stenen är troligen skadad i övre V hörnet. 15 m S10cg Ö om nr 1 är.3) Runsten, rödgranit, 1,8 m h, 0,9 m br (N-S)och 0,4 m tj. Inskrift mot V. Runhöjden är 0,05-0,075 m. Skadad iövre S hörnet. Omedelbart N om nr 1 är: 4) Runstensfragment av grå granit, 0,8x0,75 m st (Ö-V) och intill 0,35 m h. Runslingor anas, men är otydliga då de inte är imålade. Detta fragment förvarades tidigare i vapenhuset och kommer ursprungligen från Flotä. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1) Kyrkogård, 2) vägren, 3) vägren, 4) kyrkogård. Nivå 20-25 mö h.
På kyrkvallen 35m östsydöst om bogårdsmuren.
1) 8,5 m Ö 30cg S om hörn vapenhus/långhus och 8 m Ö 40cg N om SÖ hörnet av vapenhus. 2) 32 m V 10cg S om kyrkogårdshörn. Omedelbart S om kyrkogårdsmur. 3) 20 m V om husknut.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Under B 499 beskrivs även U 1037.

Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.040288
Longitud: 17.672478
Lämnings-ID: L1942:8611
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 90:3
Sveriges runinskrifter: U1035 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tensta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Tjälve 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Under B 499 beskrivs även U 1037.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8611