Runsten U1033, L1942:2137, Lena 162:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1033, L1942:2137
Foto av Runsten U1033, L1942:2137
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Nasi/Nesi och hans bröder reste denna sten §B till minne av Jarl, deras gode far, och gjorde bron som tack till Gud.

Visa originaltolkning och runtext

§A nasi × auk : þair : bruþr : raistu : stain : þisa × §B aftir : iarl : faþur : sin : kuþan : auk : bru : kus : þaka × kiarþu ×

§A nasi × auk : þair : bruþr : raistu : stain : þisa × §B aftir : iarl : faþur : sin : kuþan : auk : bru : kus : þaka × kiarþu ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U 1033, granit, 1,4 m h, 1 m br nedtill och 0,7 m br upptill (NNV-SSÖ) och 0,7 m tj med triangelformad genomskärning och avplanad överdel.
Runhöjd 8 cm åt SV och 10 cm åt ÖSÖ. Stenen har ifylld rödmålning. (Revideringsinventering 1978)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

6 m NNÖ om uppfartsväg (VNV-ÖSÖ) 13 m Ö om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.971614
Longitud: 17.716454
Lämnings-ID: L1942:2137
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 162:1
Sveriges runinskrifter: U1033 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2137