Runsten U1032, L1942:1879, Lena 301:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1032, L1942:1879
Foto av Runsten U1032, L1942:1879
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sóti och Ingifastr lät resa stenen till minne av Ingjaldr och till minne av Ingvarr, deras goda fäder ..."

Visa originaltolkning och runtext

[suth]i auk · iki[fastr · litu] rita [stai]n ' iftiʀ × ikalt ' uk ' (f)[tiʀ ikhu]ar · fe[þr si]na · kuþa · i

[suth]i auk · iki[fastr · litu] rita [stai]n ' iftiʀ × ikalt ' uk ' (f)[tiʀ ikhu]ar · fe[þr si]na · kuþa · i

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om. Enligt markägaren lär en runsten finnas inmurad i ladugårdens grund. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.989551
Longitud: 17.716416
Lämnings-ID: L1942:1879
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 301:1
Sveriges runinskrifter: U1032 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1879