Runsten U1031, L1942:2494, Lena 201:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1031, L1942:2494
Foto av Runsten U1031, L1942:2494
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sigdjarfr och Holmbjörn och Þorbjǫrn, de lät resa denna sten och göra bron till minne av Jón, deras fader."

Visa originaltolkning och runtext

[sihtia]rf ' auk humbiurn ' [auk þur](b)iurn ' þiʀ lit[u] r[i](t)a stin þino auk b[ru · kira at iu]n faþur · [sin]

[sihtia]rf ' auk humbiurn ' [auk þur](b)iurn ' þiʀ lit[u] r[i](t)a stin þino auk b[ru · kira at iu]n faþur · [sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,4 m h, 1,18 m br, vid basen och 0,3 m h vid toppen (Ö-V), och 0,25 m tj. Triangelformad. Runslingor och kors på flat sida mot S. Runhöjd 7 cm. I övre V kanten är mindre stenskärvor bortslagna. Stenen restes på nuvarande plats 1951. Se skissi boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Småkuperad morän- och lermark. Vägren, gräsvall.

2 m N om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.014443
Longitud: 17.687625
Lämnings-ID: L1942:2494
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 201:1
Sveriges runinskrifter: U1031 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hånsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit med rödaktiga inslag
Runristare: Vigmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2494