Runsten U103, L2015:6079, Sollentuna 93:1 i Sollentuna, Stockholm
Foto av Runsten U103, L2015:6079
Foto av Runsten U103, L2015:6079
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sveinn och Ketilmundr och Erinmundr, de lät resa denna sten till minne av Tíðkumi, deras far.

Visa originaltolkning och runtext

· suin · uk · kiti[lm](u)[t]r · u[k] · (i)rin[m]utr · þi[ʀ] · (l)[i]tu · r[i]sa · (s)tin · þina · e(f)tiʀ · ti(þ)(k)uma · faþur sin

· suin · uk · kiti[lm](u)[t]r · u[k] · (i)rin[m]utr · þi[ʀ] · (l)[i]tu · r[i]sa · (s)tin · þina · e(f)tiʀ · ti(þ)(k)uma · faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av gråsten, vid basen 1,2+0,5 m och 2,5 m h. Runhöjd 7-9cm. runristningen mot Ö. Renoverad. En mindre del av stenens övreS del sknas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Par

Ca 75 m S om badhusbrygga ca 27 m. V 20cg S om landfästet tillbåtbrygga

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.467104
Longitud: 17.926759
Lämnings-ID: L2015:6079
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 93:1
Sveriges runinskrifter: U103 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6079