Runsten U1028, L1942:2140, Lena 95:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1028, L1942:2140
Foto av Runsten U1028, L1942:2140
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Ásbjǫrn och … Rannveig(?) … …-land(?) Må Gud förråda dem som förrådde honom.

Visa originaltolkning och runtext

… asbiurn · (a)uk i[n]-… … …anua… … …--[k](u)r(u)… …---…na-… …anti kuþ suiki · þa iʀ ha`n´ sui[k]u

… asbiurn · (a)uk i[n]-… … …anua… … …--[k](u)r(u)… …---…na-… …anti kuþ suiki · þa iʀ ha`n´ sui[k]u

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, kalksten, 0,75x0,75x1 m. Runhöjd ca 8 cm. Ytterligare ett runstensfragment, 0,3x0,3x0,1 m av kalksten, påträffat vid omläggning av västra kyrkogårdsmuren. Fyra runor identifierade. Förvaras i kyrkan.

För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Vid ingången i kyrkorummet. Norra väggen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.01193
Longitud: 17.721746
Lämnings-ID: L1942:2140
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 95:1
Sveriges runinskrifter: U1028 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2140